#بیرق-ولایت

وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد …

#بیرق-ولایت

وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد …

به کعبه گفتم تو ازخاکی منم خاک چرا باید به دور تو بگردم ندا امد تو باپا امدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم

۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۲۱:۴۹
ٰٰTina

روباه پیش گرگ رفت ...

روباه به گرگ گفت بمن  درس زندگی بده...

گرگ گفت بپر پایین!

روباه گفت اگه بپرم دست و پام میشکنه!

گرگ گفت نترس اگه افتادی من میگیرمت؛

روباه پایین پرید و دست و پایش شکست!!

گرگ گفت درس اول،اعتماد یعنی مرگ...!!!

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۲۱:۴۸
ٰٰTina

خدایا گاهی از همه چی خسته میشم و میبرم...

اون وقته که بلند صدات میزنم؛خدایااا کجایی؟؟؟؟؟

و تو مثل همیشه ...نزدیک تر از همیشه جوابمو میدی...

بابت این همه آرامش و محبتی که لایقش نیستم ،من باید چیکار کنم؟

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۲۱:۴۷
ٰٰTina